بازدید ها از طریق کاربران ایرانی واقعی بوده و تاثیر بسیار عالی روی رتبه الکسا و گوگل دارد

پکیج 30 روزه افزایش بازدید
  • 3000 عدد بازدید 10 ثانیه ای
  • 3000 عدد بازدید 15 ثانیه ای
  • 2000 عدد بازدید 30 ثانیه ای
  • 1000 عدد بازدید 1 دقیقه ای
  • 500 عدد بازدید 5 دقیقه ای
  • 200 عدد بازدید 10 دقیقه ای
  • 3000 عدد بازدید ویژه
  • 30.000 عدد بازدید سورف
بازدید مدیریت شده ماهانه

در این سرویس با توجه به نیاز، بازدید ها روزانه برروی پست های سایت فعال میشوند.
حتما پس از ثبت سفارش با پشتیبانی بخش دپارتمان افزایش بازدید هماهنگی کنید تا با برنامه مورد نظر برای شما فعال شود.
شماره پیگیری پرداخت را در تیکت ارسال نمایید.

  • 50.000 بازدید 10 ثانیه ای تعداد بازدید
بازدید سورف

بازدید سورف یا زبانه ای نوعی بازدید است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید ویژه

بازدید ویژه نوعی بازدید است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.

بازدید 10 ثانیه ای

بازدید 10 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 15 ثانیه ای

بازدید 15 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 30 ثانیه ای

بازدید 30 ثانیه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 1 دقیقه ای

بازدید 1 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود

بازدید 5 دقیقه ای

بازدید 5 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.

بازدید 10 دقیقه ای

بازدید 10 دقیقه ای بازدیدی است که برای بهبود رتبه سایت در گوگل و الکسا کاربرد دارد و توسط افراد واقعی انجام می شود.